Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 Cộng hai số hạng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Đoạn thẳng AB :  28dm

Đoạn thẳng BC : 34dm

Đoạn thẳng AC = ...dm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC.

Lời giải chi tiết:

Con kiến đi đoạn đường dài là:

28 + 34 = 62 (dm)

Đáp số 62dm.

Bài 4

Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 ... 8 + 5                18 + 8 ... 19 + 9

9 + 8 ... 8 + 9                18 + 9 ... 19 + 8

9 + 7 ... 9 + 6                19 + 10 ... 10 + 18

Phương pháp giải:

- Tính giá trị hai vế.

- So sánh giá trị rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu