Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Đề bài

1. Tính: 

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

 

3. Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

4. Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 ... 8 + 5                           18 + 8 ... 19 + 9

9 + 8 ... 8 + 9                           18 + 9 ... 19 + 8

9 + 7 ... 9 + 6                           19 + 10 ... 10 + 18

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

3. 

Con kiến đi đoạn đường dài là:

28 + 34 = 62 (dm)

Đáp số 62dm

4. 

8 + 4 < 8 + 5                           18 + 8 < 19 + 9

9 + 8 = 8 + 9                           18 + 9 = 19 + 8

9 + 7 > 9 + 6                           19 + 10 > 10 + 18

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 38 + 25