Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào?

Phương pháp giải:

 Tìm giá trị của các phép tính rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 38 + 5 = 43;     18 + 7 = 25;            28 + 9 = 37

           48 + 3 = 51;     78 + 7 = 85;            39 + 8 = 47.

Vậy :

51 là kết quả của 48 + 3

43 là kết quả của 38 + 5

47 là kết quả của 39 + 8

25 là kết quả của 18 + 7.

Bài 3

Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Gà: 18 con

Vịt : 5 con

Tất cả : .... con ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số con gà cộng với số con vịt.

Lời giải chi tiết:

Cả gà và vịt có số con là:

18 + 5 = 23 (con)

Đáp số: 23 con.

Bài 4

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm. 

Phương pháp giải:

- Đánh dấu trên thước một điểm.

- Tay phải cầm bút chì, tay trái cầm thước kẻ, đặt thước sao cho vạch 0cm trùng với điểm vừa đánh dấu, giữ thẳng thước, đánh dấu điểm trùng với vạch 5cm trên thước.

- Tiếp tục giữ thước rồi dùng bút chì nối hai điểm vừa đánh dấu dọc theo cạnh của thước, viết tên hai điểm.

Lời giải chi tiết:

Học sinh dùng thước vẽ có chia vạch xăng-ti-mét. Vẽ từ vạch số 0 đến vạch số 5.

Dựa vào thước dùng bút nối hai điểm đó, ta được đoạn thẳng dài 5 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu