Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2

Bình chọn:
2.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2. Bài 1. Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

8 + 3 =             8 + 4 =               8 + 6 =              8 + 7 =               8 + 9 =

3 + 8 =             4 + 8 =               6 + 8 =              7 + 8 =               9 + 8 =

2. Tính:

3. Tính nhẩm:

8 + 5 =                                 8 + 6 =                         8 + 9 = 

8 + 2 + 3 =                          8 + 2 + 4 =                   8 + 2 + 7 =

9 + 5 =                                 9 + 8 =                         9 + 6 = 

9 + 1 + 4 =                          9 + 1 + 7 =                   9 + 1 + 5 = 

4. Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?

Lời giải chi tiết

1. 

8 + 3 = 11         8 + 4 = 12          8 + 6 = 14          8 + 7 = 15              8 + 9 = 17

3 + 8 = 11         4 + 8 = 12          6 + 8 = 14          7 + 8 = 15              9 + 8 = 17

2. 

3. 

8 + 5 = 13                        8 + 6 = 14                      8 + 9 = 17

8 + 2 + 3 = 13                  8 + 2 + 4 = 14               8 + 2 + 7 = 17

9 + 5 = 14                        9 + 8 = 17                      9 + 6 = 15

9 + 1 + 4 = 14                 9 + 1 + 7 = 17                9 + 1 + 5 = 15

4. 

Tóm tắt:

Hà : 8 tem

Mai : 7 tem

Cả hai bạn có: ... tem? 

Giải

Số tem cả hai bạn có là

8 + 7 = 15 (tem)

Đáp số : 15 tem.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 8 cộng với một số: 8 + 5