Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 19 SGK Toán 2. Bài 1. Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

8 + 3 =             8 + 4 =               8 + 6 =              8 + 7 =               8 + 9 =

3 + 8 =             4 + 8 =               6 + 8 =              7 + 8 =               9 + 8 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 + 3 = 11         8 + 4 = 12          8 + 6 = 14          8 + 7 = 15              8 + 9 = 17

3 + 8 = 11         4 + 8 = 12          6 + 8 = 14          7 + 8 = 15              9 + 8 = 17

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm:

8 + 5 =                                8 + 6 =                         8 + 9 = 

8 + 2 + 3 =                          8 + 2 + 4 =                   8 + 2 + 7 =

9 + 5 =                                9 + 8 =                         9 + 6 = 

9 + 1 + 4 =                          9 + 1 + 7 =                   9 + 1 + 5 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 + 5 = 13                        8 + 6 = 14                      8 + 9 = 17

8 + 2 + 3 = 13                  8 + 2 + 4 = 14                8 + 2 + 7 = 17

9 + 5 = 14                        9 + 8 = 17                      9 + 6 = 15

9 + 1 + 4 = 14                  9 + 1 + 7 = 17                9 + 1 + 5 = 15

Bài 4

 Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Hà : 8 tem

Mai : 7 tem

Cả hai : ... tem ? 

Muốn tìm lời giải ta lấy số con tem của Hà cộng với số con tem của Mai.

Lời giải chi tiết:

Cả hai bạn có số con tem là:

8 + 7 = 15 (tem)

Đáp số : 15 tem.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 13 phiếu