Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 19 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 175 SGK Toán 2. Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

   Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào ?

Phương pháp giải:

- Sử dụng kiến thức: 1 giờ = 60 phút.

- So sánh các khoảng thời gian dành cho các hoạt động rồi trả lời câu hỏi.

Giải chi tiết:

Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động học.

Bài 2

Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Bình : 27kg

Hải nặng hơn Bình : 5kg

Hải : ...kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cân nặng của Bình cộng với 5kg.

Giải chi tiết:

Hải cân nặng số ki-lô-gam là:

27 + 5 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg.

Bài 3

Hai xã Đinh Xá và Hòa Hiệp cách nhau 11km. Nhà bạn Phương cách xã Hiệp Hòa 20km (xem hình vẽ). Hỏi nhà bạn Phương cách xã Đinh Xá bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm câu trả lời ta lấy quãng đường từ nhà Phương đến xã Hiệp Hòa trừ đi quãng đường từ xã Đinh Xá đến xã Hiệp Hòa.

Giải chi tiết:

Nhà bạn Phương cách xã Đinh Xá số ki-lô-mét là:

20 - 11 = 9 (km)

Đáp số: 9km.

Bài 4

Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong ?

Phương pháp giải:

Tìm lời giải bằng cách lấy thời điểm lúc bắt đầu bơm nước cộng với 6.

Giải chi tiết:

Trạm bơm nước bơm xong lúc:

9 + 6 = 15 (giờ)

15 giờ = 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay