Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 175 SGK Toán 2. Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày...

Đề bài

1. Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày:

   Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào ?

2. Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5kg. Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

3. Hai xã Đinh Xá và Hòa Hiệp cách nhau 11km. Nhà bạn Phương cách xã Hiệp Hòa 20km (xem hình vẽ). Hỏi nhà bạn Phương cách xã Đinh Xá bao nhiêu ki-lô-mét ?

4. Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong ?

Lời giải chi tiết

1.

Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động học.

2.

Hải cân nặng:

27 + 5 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg.

3.

Nhà bạn Phương cách xã Đình Xá là:

20 - 11 = 9 (km)

Đáp số: 9km.

4.

Bơm xong lúc:

9 + 6 = 15 (giờ)

15 giờ = 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Toán 2