Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 2. Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Lời giải chi tiết

1.

a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ ?

Phương pháp giải :

- Xác định vị trí kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của đồng hồ.

- Giờ buổi chiều được tính bằng cách lấy giờ đang chỉ trên đồng hồ cộng thêm 12 giờ.

Cách giải :

a) Đồng hồ A chỉ 3 giờ 30 phút.

    Đồng hồ B chỉ 5 giờ 15 phút.

    Đồng hồ C chỉ 10 giờ.

    Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

b) Nối đồng hồ A với đồng hồ E.

    Nối đồng hồ B với đồng hồ D.

     Nối đồng hồ C với đồng hồ G.

2. Can bé đựng được \(10\ell\) nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé \(5\ell\) nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt :

Can bé : \(10\ell\)

Can to hơn can bé : \(5\ell\)

Can to : ....\(\ell\) ?

Muốn tìm đáp án ta lấy số lít nước mắm can bé đựng được cộng với \(5\ell\).

Cách giải :

Can to đựng được số lít nước mắm là:

\(10 + 5 = 15 (\ell)\)

Đáp số: \(15\ell\) nước mắm.

3. Bạn Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem để gửi thư hết 800 đồng. Hỏi bạn Bình còn mấy trăm đồng ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt :

Có : 1000 đồng

Đã tiêu : 800 đồng

Còn lại : ... đồng?

Muốn tìm đáp án ta lấy số tiền bạn Bình có trừ đi số tiền bạn ấy đã tiêu.

Cách giải :

Bạn Bình còn lại số tiền là:

1000 - 800 = 200 (đồng)

Đáp số: 200 đồng.

4. Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15...

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15...

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174...

d) Bề dày hộp bút khoảng 15...

e) Một gang tay dài khoảng 2...

Phương pháp giải :

 Nhẩm lại mối quan hệ giữa các đơn vị độ dài đã học rồi tùy thuộc vào từng trường hợp để dùng đơn vị thích hợp.

1km = 1000m; 1dm = 10 cm = 100mm

Cách giải :

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm.

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 m.

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174 km.

d) Bề dày hộp bút khoảng 15 mm.

e) Một gang tay dài khoảng 2 cm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay