Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính:

3. Tính nhẩm:

700 + 300 =                      800 + 200 =                     500 + 500 =

1000 - 30 =                      1000 - 200 =                   1000 - 500 =

4. Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216 ;                     427 + 142 ;                       516 + 173

b) 876 - 231 ;                      999 - 542 ;                         505 - 304

Lời giải chi tiết

1.

2.

3. 

700 + 300 = 1000                   800 + 200 = 1000                 

1000 - 300 = 700                    1000 - 200 = 800                  

500 + 500 = 1000                   1000 - 500 = 500

4.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 2