Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Trừ các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

548 - 312 ;           732 - 201 ;           592 - 222 ;            395 - 23

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 500 - 200 = 300             700 - 300 =                  900 - 300 =

    600 - 100 =                     600 - 400 =                  800 - 500 =

b) 1000 - 200 = 800            1000 - 400 =               1000 - 500 =

Phương pháp giải:

Nhẩm phép trừ với các số hàng nghìn và hàng trăm rồi viết thêm vào tận cùng kết quả vừa tìm được 2 chữ số 0.

Giải chi tiết:

a)

500 - 200 = 300                700 - 300 = 400              900 - 300 = 600   

600 - 100 = 500                600 - 400 = 200              800 - 500 = 300

b)

1000 - 200 = 800                1000 - 400 = 600              1000 - 500 = 500

Bài 4

Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Muốn tìm số con gà ta lấy số con vịt trừ đi 121 con.

Giải chi tiết:

Đàn gà có số con là:

183 - 121 = 62 (con)

Đáp số : 62 con.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu