Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

9 + 3 =                 9 + 6 =         9 + 8 =          9 + 7 =          9 + 4 = 

3 + 9 =                 6 + 9 =         8 + 9 =          7 + 9 =          4 + 9 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 3 = 12       9 + 6 = 15        9 + 8 = 17         9 + 7 = 16         9 + 4 = 13

3 + 9 = 12       6 + 9 = 15        8 + 9 = 17         7 + 9 = 16         4 + 9 = 13

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính:

9 + 6 + 3 =                       9 + 4 + 2 = 

9 + 9 + 1 =                       9 + 2 + 4 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phéo tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

9 + 6 + 3 = 18                      9 + 4 + 2 = 15

9 + 9 + 1 = 19                      9 + 2 + 4 = 15

Bài 4

Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 9 cây táo

Thêm : 6 cây táo

Tất cả có: ... cây táo ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây táo ban đầu cộng với số cây táo trồng thêm.

Lời giải chi tiết:

Trong vườn có tất cả số cây táo là :

9 + 6 = 15 (cây táo)

Đáp số: 15 cây táo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 17 phiếu