Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

14 - 8 + 9 =                    15 - 6 + 3 =                   9 + 9 - 15 =

5 + 7 - 6 =                      8 + 8 - 9 =                     13 - 5 + 6 =

16 - 9 + 8 =                    11 - 7 + 8 =                    6 + 6 - 9 =

Phương pháp giải:

 Lần lượt thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

14 - 8 + 9 = 15               15 - 6 + 3 = 12                 9 + 9 - 15 = 3

5 + 7 - 6 =  6                   8 + 8 - 9 = 7                    13 - 5 + 6 = 14

16 - 9 + 8 = 15               11 - 7 + 8 = 12                 6 + 6 - 9 = 3

Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm tổng ta lấy hai số hạng cộng với nhau.

    Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

b) Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

    Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

    Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Can bé                          : 14l

Can to nhiều hơn can bé : 8l

Can to                           : ... lít ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít của can bé cộng với 8l.

Lời giải chi tiết:

Can to đựng được số lít dầu là :

14 + 8 = 22 (l)

Đáp số: 22 l dầu.

Bài 5

 Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì vẽ đoạn thẳng dài 5cm.

- Ghi nhớ : 1dm = 10cm; từ đoạn thẳng vừa vẽ, kéo dài để được đoạn thẳng dài 10cm.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài