Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Tính:

14 - 8 + 9 =                    15 - 6 + 3 =                   9 + 9 - 15 =

5 + 7 - 6 =                      8 + 8 - 9 =                     13 - 5 + 6 =

16 - 9 + 8 =                    11 - 7 + 8 =                    6 + 6 - 9 =

3. Viết số thích hợp vào ô trống:

4. Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Lời giải chi tiết

1.

2. 

14 - 8 + 9 = 15               15 - 6 + 3 = 12                 9 + 9 - 15 = 3

5 + 7 - 6 =  6                   8 + 8 - 9 = 7                    13 - 5 + 6 = 14

16 - 9 + 8 = 15               11 - 7 + 8 = 12                 6 + 6 - 9 = 3

3. 

4.

Số lít dầu đựng trong can to là:

14 + 8 = 22 (l)

Đáp số: 22 l dầu

5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 89 SGK Toán 2