Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88 (Luyện tập chung) SGK Toán 2


Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 88 (Luyện tập chung) SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

12 - 4 =                9 + 5 =          11 - 5 =                 20 - 8 =

15 - 7 =                7 + 7 =          4 + 9 =                  20 - 5 =

13 - 5 =                6 + 8 =          16 - 7 =                 20 - 4 =

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

12 - 4 = 8                9 + 5 = 14

15 - 7 = 8                7 + 7 = 14

13 - 5 = 8                6 + 8 = 14

 

11 - 5 = 6               20 - 8 = 12

4 + 9 = 13               20 - 5 = 15

16 - 7 = 9                20 - 4 = 16

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

28 + 19;               73 - 35;           53 + 47;                90 - 42.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x + 18 = 62;\)

b) \(x - 27 = 37;\)

c) \(40 - x = 8.\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 18 = 62\)

              \(x = 62 - 18\)

              \(x = 44\)

 b) \(x - 27 = 37\)

               \(x = 37 + 27\)

               \(x= 64\)                        

c) \(40 - x = 8.\)

             \(x = 40 - 8\)

             \(x = 32\)

Bài 4

Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Con lợn to                              : 92kg

Con lợn bé nhẹ hơn con lợn to : 16kg

Con lợn bé                             : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của con lợn to trừ đi 16kg.

Lời giải chi tiết:

Con lợn bé cân nặng số ki-lô-gam là :

\(92 - 16 = 76\) (kg)

Đáp số: \(76\) kg.

Bài 5

Dùng thước và bút nối các điểm để có :

   a) Hình  chữ nhật                                         b) Hình tứ giác

Phương pháp giải:

- Tay phải cầm bút, tay trái cầm thước, đặt vào hai trong các điểm đã cho, nối chùng thành một đoạn thẳng.

- Lần lượt vẽ để được hình chữ nhật và hình tứ giác. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu