Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2

Bình chọn:
2.8 trên 23 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

12 - 6 =                6 + 6 =                   17 - 9 =                   5 + 7 =

9 + 9 =                 13 - 5 =                  8 + 8 =                    13 - 8 =

14 - 7 =                8 + 7 =                   11 - 8 =                   2 + 9 = 

17 - 8 =                16 - 8 =                   4 + 7 =                   12 - 6 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

12 - 6 = 6                        6 + 6 = 12                       17 - 9 = 8                       

9 + 9 = 18                      13 - 5 = 8                          8 + 8 = 16                       

14 - 7 = 7                       8 + 7 = 15                        11 - 8 = 3                      

17 - 8 = 9                       16 - 8 = 8                           4 + 7 = 11                       

 

5 + 7 = 12

13 - 8 = 5

2 + 9 = 11

12 - 6 = 6

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 - 48

b) 90 - 32;                          71 - 25;                              100 - 7.

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép tính với các số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

      17 - 9 =                                                 15 - 6 = 

  c) 16 - 9 =                                             d) 14 - 8 =

      16 - 6 - 3 =                                           14 - 4 - 4 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền các kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

   17 - 9 = 8                                           15 - 6 = 5

 c) 16 - 9 = 7                                     d) 14 - 8 = 6

    16 - 6 - 3 = 7                                    14 - 4 - 4 = 6

Bài 4

Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Thùng lớn                        : 60l nước

Thùng bé ít hơn thùng lớn : 22l

Thùng bé                         : ... l nước ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước thùng lớn đựng được trừ đi 22l.

Lời giải chi tiết:

Thùng bé đựng được số lít nước là:

60 - 22 = 38 (l)

Đáp số: 38 l nước.

Bài 5

 Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Một số cộng hoặc trừ với 0 thì giá trị của số đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay