Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2

Bình chọn:
3 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

12 - 6 =                6 + 6 =                   17 - 9 =                   5 + 7 =

9 + 9 =                 13 - 5 =                  8 + 8 =                    13 - 8 =

14 - 7 =                8 + 7 =                   11 - 8 =                   2 + 9 = 

17 - 8 =                16 - 8 =                   4 + 7 =                   12 - 6 =

2. Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 - 48

b) 90 - 32;                          71 - 25;                              100 - 7.

3. Số?

 

           17 - 9 =                                                15 - 6 = 

  c) 16 - 9 =                                             d) 14 - 8 =

      16 - 6 - 3 =                                           14 - 4 - 4 =

4. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

5. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Lời giải chi tiết

 1. 

12 - 6 = 6                        6 + 6 = 12                       17 - 9 = 8                       

9 + 9 = 18                      13 - 5 = 8                          8 + 8 = 16                       

14 - 7 = 7                       8 + 7 = 15                        11 - 8 = 3                      

17 - 8 = 9                       16 - 8 = 8                           4 + 7 = 11                       

 

5 + 7 = 12

13 - 8 = 5

2 + 9 = 11

12 - 6 = 6

 2. 

 3. 

          17 - 9 = 8                                        15 - 6 = 5

 c) 16 - 9 = 7                                     d) 14 - 8 = 6

    16 - 6 - 3 = 7                                    14 - 4 - 4 = 6

4. 

Số lít nước thùng bé đựng được là:

60 - 22 - 38 (l)

Đáp số: 38 l nước

5. 

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 4 - Toán 2