Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

12 - 6 =                       6 + 6 =

9 + 9 =                       13 - 5 =

14 - 7 =                       8 + 7 =

17 - 8 =                      16 - 8 =

17 - 9 =                      5 + 7 =

8 + 8 =                       13 - 8 =

11 - 8 =                      2 + 9 = 

4 + 7 =                       12 - 6 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

12 - 6 = 6                        6 + 6 = 12

9 + 9 = 18                       13 - 5 = 8

14 - 7 = 7                        8 + 7 = 15

17 - 8 = 9                       16 - 8 = 8

 

17 - 9 = 8                       5 + 7 = 12

8 + 8 = 16                     13 - 8 = 5

11 - 8 = 3                       2 + 9 = 11

4 + 7 = 11                     12 - 6 = 6

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 - 48

b) 90 - 32;                          71 - 25;                              100 - 7.

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép tính với các số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

      17 - 9 =                             15 - 6 = 

  c) 16 - 9 =                             d) 14 - 8 =

      16 - 6 - 3 =                         14 - 4 - 4 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền các kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

   17 - 9 = 8                         15 - 6 = 9

 c) 16 - 9 = 7                     d) 14 - 8 = 6

    16 - 6 - 3 = 7                     14 - 4 - 4 = 6

Bài 4

Thùng lớn đựng được 60\(l\) nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22\(l\) nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Thùng lớn                        : 60\(l\) nước

Thùng bé ít hơn thùng lớn : 22\(l\)

Thùng bé                         : ... \(l\) nước ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước thùng lớn đựng được trừ đi 22\(l\).

Lời giải chi tiết:

Thùng bé đựng được số lít nước là:

60 - 22 = 38 (\(l\))

Đáp số: 38\(l\) nước.

Bài 5

 Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Một số cộng hoặc trừ với 0 thì giá trị của số đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 42 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.