Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                     2 + 9 =

7 + 9 =                 4 + 8 =                   5 + 6 =                     9 + 2 =

16 - 9 =                12 - 8 =                  11 - 6 =                    11 - 2 =

16 - 7 =                12 - 4 =                  11 - 5 =                    11 - 9 =

2. Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

b) 81 - 27;                          63 - 18;                       100 - 42.

3. Số?

 

         9 + 8 =                                                   7 + 8 =

c)      9 + 6 =                                                d) 6 + 5 =

         9 + 1 + 5 =                                              6 + 4 + 1 =

4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

5. Số?

a) 72 + ... = 72;                      b) 85 -  ... = 85.

Lời giải chi tiết

1. 

9 + 7 = 16                8 + 4 = 12                   6 + 5 = 11                     

7 + 9 = 16                4 + 8 = 12                   5 + 6 = 11                    

16 - 9 = 7                12 - 8 = 4                     11 - 6 = 5                      

16 - 7 = 9                12 - 4 = 8                     11 - 5 = 6                      

 

2 + 9 = 11

9 + 2 = 11

11 - 2 = 9

11 - 9 = 2

2. 

3. 

         9 + 8 = 17                                          7 + 8 = 15

c)      9 + 6 = 15                                       d) 6 + 5 = 11

         9 + 1 + 5 = 15                                      6 + 4 + 1 = 11

4. 

Số cây lớp 2B trồng được là

48 + 12 = 60 ( cây )

Đáp số: 60 cây.

5. 

a) 72 + 0 = 72;                      b) 85 - 0 = 85.

Loigiaihay.com

       

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về phép cộng và phép trừ - Phần 4 - Toán 2