Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

16 - 7 =                     12 - 6 =

11 - 7 =                     13 - 7 =

14 - 8 =                     15 - 6 =

                  10 - 8 =                    13 - 6 = 

                  17 - 8 =                    15 - 7 =

                  11 - 4 =                    12 - 3 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

16 - 7 = 9                    12 - 6 = 6

11 - 7 = 4                    13 - 7 = 6

14 - 8 = 6                    15 - 6 = 9

                 10 - 8 = 2                   13 - 6 = 7

                 17 - 8 = 9                   15 - 7 = 8

                 11 - 4 = 7                   12 - 3 = 9

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 32 - 25;                     61 - 19;                        44 - 8.

b) 53 - 29;                     94 - 57;                        30 - 6.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính:

42 - 12 - 8 =                   36 + 14 - 28 =

58 - 24 - 6 =                   72 - 36 + 24 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

42 - 12 - 8 = 30 - 8 = 22;

36 + 14 - 28 = 50 - 28 = 22;

58 - 24 - 6 = 34 - 6 = 28;

72 - 36 + 24 = 36 +24 = 60.

Bài 4

Tìm x: 

a) x + 14 = 40;                 b) x - 22 = 38;                  c) 52 - x = 17

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) x + 14 = 40                 b) x - 22 = 38

            x = 40 - 14                    x  = 38 + 22

            x = 26                           x = 60  

c) 52 - x = 17

           x = 52 - 17

           x = 35

Bài 5

Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Màu đỏ                               : 65cm

Màu xanh ngắn hơn màu đỏ : 17cm

Màu xanh                           : ... cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài băng giấy màu đỏ trừ đi 17cm.

Lời giải chi tiết:

Băng giấy màu xanh dài số xăng-ti-mét là:

65 - 17 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 19 phiếu