Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

18 - 9 =                  16 - 8 =

17 - 8 =                  15 - 7 =

16 - 7 =                  14 - 6 =

15 - 6 =                  13 - 5 =

12 - 3 =                  12 - 4 =

                   14 - 7 =                17 - 9 = 

                   13 - 6 =                12 - 8 =

                   12 - 5 =                16 - 6 =

                   11 - 4 =                14 - 5 =

                   10 - 3 =                11 - 3 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả của phép tính vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

18 - 9 = 9                     16 - 8 = 8

17 - 8 = 9                     15 - 7 = 8

16 - 7 = 9                     14 - 6 = 8

15 - 6 = 9                     13 - 5 = 8

12 - 3 = 9                     12 - 4 = 8

 

                  14 - 7 = 7               17 - 9 = 8

                  13 - 6 = 7               12 - 8 = 4

                  12 - 5 = 7               16 - 6 = 10

                  11 - 4 = 7               14 - 5 = 9

                  10 - 3 = 7               11 - 3 = 8

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8;               57 - 9;                 63 - 5;

b) 72 - 34;             81 - 45;              94 - 36.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Tìm \(x\):

a) \(x\) + 7 = 21;                  b) 8 + \(x\) = 42;

c) \(x\) - 15 = 15.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 7 = 21

          \(x\) = 21 - 7

          \(x\) = 14

b) 8 + \(x\) = 42

          \(x\) = 42 - 8

          \(x\) = 34

 c) \(x\) - 15 = 15

           \(x\) = 15 + 15

            \(x\) = 30

Bài 4

Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có ít hơn thùng to 6kg đường. Hỏi thùng bé có bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Thùng to                        : 45kg

Thùng bé ít hơn thùng to : 6kg

Thùng bé                       : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của thùng to trừ đi 6 kg.

Lời giải chi tiết:

Thùng bé có số ki-lô-gam đường là :

45 - 6 = 39 (kg)

Đáp số: 39 kg đường.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đoạn thẳng MN dài khoảng mấy xăng-ti-mét ?

A. Khoảng 7cm

B. Khoảng 8cm

C. Khoảng 9cm

D. Khoảng 10cm.

Phương pháp giải:

- So sánh đoạn thẳng MN với độ dài 1dm đã cho rồi ước lượng độ dài đoạn thẳng MN. 

- Chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng MN ngắn hơn đoạn thẳng 1dm một chút.

Mà 1dm = 10cm nên độ dài đoạn thẳng MN khoảng 9cm.

Khoanh vào đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.