Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

13 - 4 =                  13 - 6 =                     13 - 8 = 

13 - 5 =                  13 - 7 =                     13 - 9 =

2. Đặt tính rồi tính:

a) 63 - 35;                       73 - 29;                        33 - 8

b) 93 - 46;                       83 - 27;                       43 - 14.

3. Tính:

33 - 9 - 4 =                   63 - 7 - 6 =                 42 - 8 - 4 =

33 - 13 =                      63 - 13 =                      42 - 12 = 

4. Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở?

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

                    

Kết quả của phép tính là:

A. 27

B. 37

C. 17

D. 69

Lời giải chi tiết

1. 

13 - 4 = 9                 13 - 6 = 7                    13 - 8 = 5

13 - 5 = 8                 13 - 7 = 6                    13 - 9 = 4

2. 

3. 

33 - 9 - 4 = 20                 63 - 7 - 6 = 50                42 - 8 - 4 = 30

33 - 13 = 20                    63 - 13 = 50                    42 - 12 = 30

4. 

Số quyển vở cô giáo còn lại là:

63 - 48 = 15 ( quyển vở )

Đáp số: 15 quyển vở.

5. 

Khoanh vào đáp án C.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 60 SGK Toán 2