Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

13 - 4 =                   13 - 6 =                     13 - 8 = 

13 - 5 =                   13 - 7 =                     13 - 9 =

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

13 - 4 = 9                 13 - 6 = 7                    13 - 8 = 5

13 - 5 = 8                 13 - 7 = 6                    13 - 9 = 4

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 63 - 35;                       73 - 29;                        33 - 8

b) 93 - 46;                       83 - 27;                       43 - 14.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính:

33 - 9 - 4 =                   63 - 7 - 6 =                 42 - 8 - 4 =

33 - 13 =                      63 - 13 =                     42 - 12 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

33 - 9 - 4 = 20                 63 - 7 - 6 = 50                42 - 8 - 4 = 30

33 - 13 = 20                    63 - 13 = 50                    42 - 12 = 30

Bài 4

Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có          : 63 quyển vở

Phát cho : 48 quyển vở

Còn lại    : ... quyển vở ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quyển vở có ban đầu trừ đi số quyển vở cô đã phát.

Lời giải chi tiết:

Cô giáo còn lại số quyển vở là:

63 - 48 = 15 (quyển vở)

Đáp số: 15 quyển vở.

Bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

                    

Kết quả của phép tính là:

A. 27

B. 37

C. 17

D. 69

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 43 - 26 = 17

Khoanh vào đáp án C.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu