Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =

50 + 30 =                  60 + 30 =                    40 + 20 =

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các chữ số hạng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

50 + 10 + 20 = 80          60 + 20 + 10 = 90             40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80                  60 + 30 =  90                    40 + 20 = 60

Bài 3

 Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25;            b) 20 và 68;                c) 5 và 21

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Học sinh trai : 25 học sinh

Học sinh gái : 32 học sinh

Tất cả : .... học sinh ?

Muốn tìm tất cả số học sinh đang ở trong thư viện ta lấy số học sinh trai cộng với số học sinh gái. 

Lời giải chi tiết:

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 + 32 = 57 (học sinh)

Đáp số : 57 học sinh.

Bài 5

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 Cộng nhẩm lần lượt từ phải sang trái để tìm số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 43 phiếu