Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

12 - 3 =             12 - 5 =              12 - 7 =               12 - 9 =

12 - 4 =             12 - 6 =              12 - 8 =               12 - 10 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

12 - 3 = 9                    12 - 5 = 7                   12 - 7 = 5              12 - 9 = 3

12 - 4 = 8                    12 - 6 = 6                   12 - 8 = 4              12 - 10 = 2

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 62 - 27;            72 - 15;                 32 - 8.

b) 53 + 19;           36 + 36;                25 + 27.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Tìm \(x\):

a) \(x + 18 = 52\);

b) \(x + 24 = 62\);

c) \(27 + x = 82\).

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 18 = 52\)

              \(x = 52 - 18\) 

              \(x = 34\)

b) \(x + 24 = 62\)

             \(x = 62 - 24\)

             \(x = 38\)

c) \(27 + x = 82\)

              \(x = 82 - 27\)

              \(x = 55\)

Bài 4

Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Tất cả : 42 con

Thỏ : 18 con

Gà : ... con ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 42 con trừ đi số con thỏ đã biết.

Lời giải chi tiết:

Có số con gà là:

42 - 18 = 24 (con gà)

Đáp số: 24 con gà.

Bài 5

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình tam giác?

A. Có 7 hình tam giác.

B. Có 8 hình tam giác

C. Có 9 hình tam giác

D. Có 10 hình tam giác.

Phương pháp giải:

- Đếm các hình tam giác đơn có trong hình.

- Ghép hình rồi đếm tiếp cho đến hết.

Lời giải chi tiết:

Hình đã cho có 10 hình tam giác.

Khoanh tròn chữ D.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 13 phiếu