Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 6 =                   7 + 8 =                      6 + 5 =                       3 + 9 = 

    6 + 9 =                   8 + 7 =                      5 + 6 =                       9 + 3 =

b) 3 + 8 =                   4 + 8 =                      2 + 9 =                       6 + 7 =

    5 + 8 =                   4 + 7 =                      5 + 9 =                       7 + 7 = 

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 6 = 15                7 + 8 = 15                    6 + 5 = 11            3 + 9 = 12      

   6 + 9 = 15                 8 + 7 = 15                    5 + 6 = 11            9 + 3 = 12      

b) 3 + 8 = 11                4 + 8 = 12                    2 + 9 = 11            6 + 7 = 13     

    5 + 8 = 13                4 + 7 = 11                    5 + 9 = 14            7 + 7 = 14 

Bài 2

 Tính:

8 + 4 + 1 =                  7 + 4 + 2 =                   6 + 3 + 5 = 

8 + 5 =                        7 + 6 =                         6 + 8 = 

Phương pháp giải:

 Cộng lần lượt các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

8 + 4 + 1 = 13              7 + 4 + 2 = 13                  6 + 3 + 5 = 14

8 + 5 = 13                    7 + 6 = 13                        6 + 8 = 14

Bài 3

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Mẹ : 38 quả bưởi

Chị : 16 quả bưởi

Tất cả : ... quả bưởi ?

Muốn tìm số quả bưởi ta lấy số bưởi mẹ hái được cộng với số bưởi chị hái được.

Lời giải chi tiết:

 Mẹ và chị hái được tất cả số quả bưởi là:

38 + 16 = 54 (quả bưởi)

Đáp số: 54 quả bưởi.

Bài 5

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 ... > 58;                            b) 89 < ... 8.

Phương pháp giải:

a) Tìm chữ số lớn hơn 8 ở hàng đơn vị.

b) Tìm chữ số lớn hơn 8 ở hàng chục.

Lời giải chi tiết:

a) 59 > 58;                            b) 89 < 98.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 21 phiếu