Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SGK Toán 2

Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) 9 + 6 =                7 + 8 =                6 + 5 =               3 + 9 = 

    6 + 9 =                8 + 7 =                5 + 6 =                9 + 3 =

b) 3 + 8 =                4 + 8 =                2 + 9 =                6 + 7 =

    5 + 8 =                4 + 7 =                5 + 9 =                7 + 7 = 

2. Tính:

8 + 4 + 1 =                  7 + 4 + 2 =                   6 + 3 + 5 = 

8 + 5 =                         7 + 6 =                          6 + 8 = 

3.

4. Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi?

5. Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 ... > 58;                            b) 89 < ... 8.v

Lời giải chi tiết

1.

a) 9 + 6 = 15          7 + 8 = 15         6 + 5 = 11        3 + 9 = 12      

   6 + 9 = 15           8 + 7 = 15         5 + 6 = 11        9 + 3 = 12      

b) 3 + 8 = 11          4 + 8 = 12         2 + 9 = 11        6 + 7 = 13     

    5 + 8 = 13          4 + 7 = 11         5 + 9 = 14        7 + 7 = 14 

2. 

8 + 4 + 1 = 13              7 + 4 + 2 = 13                  6 + 3 + 5 = 14

8 + 5 = 13                     7 + 6 = 13                         6 + 8 = 14

3. 

4. 

Số quả bưởi mẹ và chị hái được tất cả là:

38 + 16 = 54 ( quả bưởi )

Đáp số: 54 quả bưởi.

5. 

a) 59 > 58;                            b) 89 < 98.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 39 SGK Toán 2