Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

6 + 6 =               6 + 7 =                 6 + 8 =                  6 + 9 = 

6 + 0 =               7 + 6 =                 8 + 6 =                  9 + 6 =

2. Tính:

3. Số?

6 + ... = 11                 ... + 6 = 12                 6 + ... = 13

4. 

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?

- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

- Có tất cả bao nhiêu điểm?

5. Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7                              6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8                              8 + 6 - 10 ... 3

Lời giải chi tiết

1. 

6 + 6 = 12              6 + 7 = 13                6 + 8 = 14                 6 + 9 = 15

6 + 0 = 6                7 + 6 = 13                8 + 6 = 14                9 + 6 = 15

2.

 

3.

6 + 5 = 11                6 + 6 = 12                 6 + 7 = 13

4. 

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.

- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

- Số điểm có tất cả là: 6 + 9 = 15 ( điểm )

5. 

7 + 6 = 6 + 7                              6 + 9 - 5 < 11

8 + 8 > 7 + 8                              8 + 6 - 10 > 3

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 6 cộng với một số: 6 + 5