Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

6 + 6 =               6 + 7 =                 6 + 8 =                  6 + 9 = 

6 + 0 =               7 + 6 =                 8 + 6 =                  9 + 6 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm 6 cộng với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 + 6 = 12              6 + 7 = 13                    6 + 8 = 14                 6 + 9 = 15

6 + 0 = 6                7 + 6 = 13                    8 + 6 = 14                9 + 6 = 15

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng hàng dọc rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số ?

6 + ... = 11                 ... + 6 = 12                 6 + ... = 13

Phương pháp giải:

 Cộng nhẩm 6 với số nào để bằng kết quả đã cho rồi điền số vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 + 5 = 11                    6 + 6 = 12                    6 + 7 = 13

Bài 4

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?

- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

- Có tất cả bao nhiêu điểm?

Phương pháp giải:

 - Đếm số điểm có trong và ngoài hình tròn.

- Lấy hai số vừa tìm được cộng với nhau để trả lời cho câu hỏi có tất cả bao nhiêu điểm.

Lời giải chi tiết:

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.

- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

- Có tất cả số điểm là: 6 + 9 = 15 (điểm).

Bài 5

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7                 6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8                 8 + 6 - 10 ... 3

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\underbrace {7 + 6}_{13} = \underbrace {6 + 7}_{13}\\\underbrace {6 + 9 - 5}_{10} < 11\\\underbrace {8 + 8}_{16} > \underbrace {7 + 8}_{15}\\\underbrace {8 + 6 - 10}_4 > 3\end{array}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu