Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2. Bài 1. a) Cái cân đồng hồ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Đọc cân nặng của túi cam và bạn Hoa trên mỗi hình.

Chú ý : Kg đọc là ki-lô-gam.

Lời giải chi tiết:

a) Túi cam cân nặng 1kg.

b) Bạn Hoa cân nặng 25kg.

Bài 2

Câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Quả cam nặng hơn 1kg.

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình ảnh các đĩa cân, vị trí của kim.

- Đọc nội dung các câu rồi điền Đúng hoặc Sai thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu a) sai                  Câu d) sai

Câu b) đúng               Câu e) sai

Câu c) đúng                Câu g) đúng.

Bài 3

 Tính:

3kg + 6kg - 4kg =

15kg - 10kg + 7kg =

                         8kg - 4kg + 9kg =

                        16kg + 2kg - 5kg =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết đơn vị "kg" vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

3kg + 6kg - 4kg = 5kg

15kg - 10kg + 7kg = 12kg

                          8kg - 4kg + 9kg = 13kg

                         16kg + 2kg - 5kg = 13kg

Bài 4

Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Tất cả : 26kg

Gạo tẻ : 16kg

Gạo nếp : ...kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 26kg trừ đi khối lượng của gạo tẻ.

Lời giải chi tiết:

Mẹ mua số ki-lô-gam gạo nếp là :

26 - 16 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg.

Bài 5

Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Con gà : 2kg

Con ngỗng nặng hơn con gà : 3kg

Con ngỗng : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của con gà cộng với 3kg.

Lời giải chi tiết:

Con ngỗng cân nặng số ki-lô-gam là:

2 + 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 29 phiếu