Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK Toán 2. Bài 1. a) Cái cân đồng hồ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

b) Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu kg?

Phương pháp giải :

Đọc cân nặng của túi cam và bạn Hoa trên mỗi hình.

Chú ý : Kg đọc là ki-lô-gam.

Cách giải :

a) Túi cam cân nặng 1kg.

b) Bạn Hoa cân nặng 25kg.

Bài 2

Câu nào đúng? Câu nào sai?

a) Quả cam nặng hơn 1kg.

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi.

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

Phương pháp giải :

 Quan sát hình vẽ đã cho, xác định vật nặng hơn hay nhẹ hơn 1kg rồi xác định các nhận xét đã cho là đúng hay sai.

Cách giải :

Câu a) sai                  Câu d) sai

Câu b) đúng               Câu e) sai

Câu c) đúng                Câu g) đúng.

Bài 3

 Tính:

3kg + 6kg - 4kg =                         8kg - 4kg + 9kg = 

15kg - 10kg + 7kg =                     16kg + 2kg - 5kg = 

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính với các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết đơn vị "kg" vào sau kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

3kg + 6kg - 4kg = 5kg                          8kg - 4kg + 9kg = 13kg

15kg - 10kg + 7kg = 12kg                    16kg + 2kg - 5kg = 13kg

Bài 4

Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt

Tất cả : 26kg

Gạo tẻ : 16kg

Gạo nếp : ...kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 26kg trừ đi khối lượng của gạo tẻ.

Cách giải :

Mẹ mua số ki-lô-gam gạo nếp là :

26 - 16 = 10 (kg)

                 Đáp số: 10kg.

Bài 5

Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân nặng mấy ki-lô-gam ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt

Con gà : 2kg

Con ngỗng nặng hơn con gà : 3kg

Con ngỗng : ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của con gà cộng với 3kg.

Cách giải :

Con ngỗng cân nặng số ki-lô-gam là:

2 + 3 = 5 (kg)

                 Đáp số: 5kg.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 33 SGK Toán 2