Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

7 + 3 =                  7 + 4 =                  7 + 5 =               7 + 6 =

7 + 7 =                  7 + 8 =                  7 + 9 =               7 + 10 = 

5 + 7 =                  6 + 7 =                  8 + 7 =               9 + 7 = 

Phương pháp giải :

Nhẩm phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

7 + 3 = 10                         7 + 4 = 11             

7 + 7 = 14                         7 + 8 = 15             

5 + 7 = 12                         6 + 7 = 13            

 

7 + 5 = 12                        7 + 6 = 13

7 + 9 = 16                        7 + 10 = 17

8 + 7 = 15                        9 + 7 = 16

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

37 + 15;           47 + 18;             24 + 17;             67 + 9.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thúng cam có : 28 quả

Thúng quýt có : 37 quả

Cả hai thúng có : ... quả?

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam cộng với số quả quýt.

Cách giải :

Cả hai thúng có số quả là:

  28 + 37 = 65 ( quả )

                Đáp số: 65 quả.

Bài 4

 Điền dấu >; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

19 + 7 ... 17 + 9                      23 + 7 ... 38 - 8

17 + 9 ... 17 + 7                      16 + 8 ... 28 - 3

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

\(\begin{array}{l}\underbrace {19 + 7}_{26} = \underbrace {17 + 9}_{26}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underbrace {23 + 7}_{30} = \underbrace {38 - 8}_{30}\\\underbrace {17 + 9}_{26} > \underbrace {17 + 7}_{24}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\underbrace {16 + 8}_{24} < \underbrace {28 - 3}_{25}\end{array}\) 

Bài 5

Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống?

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của các phép toán.

- Chọn phép tính có kết quả thỏa mãn điều kiện của bài toán.

Cách giải :

Ta có : 27 - 5 = 22;    18 + 8 = 26;     19 + 4 = 23;   17 - 2 = 15;    17 + 4 = 21.

Vì 15 < 21< 22 < 23 < 25 nên kết quả của các phép tính sau có thể điền vào chỗ trống:

27 - 5;       19 + 4;         17 + 4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 29 SGK Toán 2