Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 SGK Toán 2. Bài 1. Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

7 + 4 =              7 + 6 =               7 + 8 =               7 + 9 =

4 + 7 =              6 + 7 =               8 + 7 =               9 + 7 = 

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 + 4 = 11        7 + 6 = 13         7 + 8 = 15               7 + 9 = 16

4 + 7 = 11        6 + 7 = 13         8 + 7 = 15               9 + 7 = 16

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng 7 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm:

7 + 5 =                            7 + 6 =

7 + 3 + 2 =                      7 + 3 + 3 =

7 + 8 =                            7 + 9 =

7 + 3 + 5 =                      7 + 3 + 6 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

7 + 5 = 12                         7 + 6 = 13

7 + 3 + 2 = 12                   7 + 3 + 3 = 13

7 + 8 = 15                         7 + 9 = 16

7 + 3 + 5 = 15                   7 + 3 + 6 = 16

Bài 4

Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Em : 7 tuổi

Anh hơn em : 5 tuổi

Anh : ... tuổi ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tuổi của em cộng với 5 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Anh có số tuổi là :

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

Bài 5

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13             b) 7 ... 3 ... 7 = 11

Phương pháp giải:

- Đặt dấu + hoặc - thích hợp vào chỗ trống.

- Tính giá trị, nếu bằng với kết quả cho trước thì đó là cách giải đúng.

Lời giải chi tiết:

a) 7 + 6 = 13                     b) 7 - 3 + 7 = 11

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu