Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

8 + 2 =           8 + 3 =             8 + 4 =              8 + 5 = 

8 + 6 =           8 + 7 =             8 + 8 =              8 + 9 = 

18 + 6 =         18 + 7 =           18 + 8 =            18 + 9 = 

Phương pháp giải :

Cộng nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải : 

8 + 2 = 10          8 + 3 = 11           8 + 4 = 12             8 + 5 = 13

8 + 6 = 14          8 + 7 = 15           8 + 8 = 16             8 + 9 = 17

18 + 6 = 24        18 + 7 = 25          18 + 8 = 26         18 + 9 = 27

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

38 + 15;           48 + 24;           68 + 13;        78 + 9;           58 + 26.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép cộng sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải : 

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh : 28 cái

Gói kẹo dừa : 26 cái

Cả hai gói : ... cái ?

Phương pháp giải :

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái kẹo của gói kẹo chanh cộng với số cái kẹo của gói kẹo dừa. 

Cách giải : 

Cả hai gói có số cái kẹo là:

28 + 26 = 54 (cái)

                 Đáp số: 54 cái kẹo.

Bài 4

Số ?

Phương pháp giải :

- Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào ô trống.

- Tính lần lượt cho đến ô trống cuối cùng.

Cách giải : 

Bài 5

 Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

                    28 + 4 = ? 

A. 68

B. 22

C. 32

D. 24

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính cộng rồi chọn đáp án đúng.

Cách giải : 

28 + 4 = 32.

Khoanh vào chữ C.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 22 SGK Toán 2