Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

5 x 6 =                      36 : 4 =                      1 x 5 : 5 =

4 x 7 =                      25 : 5 =                      0 x 5 : 5 =

3 x 8 =                      16 : 4 =                      0 : 3 : 2 =

2 x 9 =                        9 : 3 =                      4 : 4 x 1 =

Phương pháp giải:

- Nhẩm giá trị phép tính nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Có hai phép tính nhân, chia : Tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

5 x 6 = 30                      36 : 4 = 9                      1 x 5 : 5 = 1 

4 x 7 = 28                      25 : 5 = 5                      0 x 5 : 5 = 0

3 x 8 = 24                      16 : 4 = 4                      0 : 3 : 2 = 0

2 x 9 = 18                        9 : 3 = 3                      4 : 4 x 1 = 1

Bài 2

Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:

482...480                             300 + 20 + 8...338

987...989                             400 + 60 + 9...469

1000...600 + 400                       700 + 300 ... 999

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các vế có phép tính.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

482 > 480                             300 + 20 + 8 < 338

987 < 989                             400 + 60 + 9 = 469

1000 = 600 + 400                       700 + 300  > 999

Bài 3

Đặt tính rồi tính:

a) 72 - 27;                602 + 35 ;                  323 + 6

b) 48 + 48 ;               347 - 37 ;                  538 - 4

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết các số sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

 Vải xanh : 40m

Vải hoa ngắn hơn vải xanh : 16m

Vải hoa : ... m ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài tấm vải xanh trừ đi 16m.

Lời giải chi tiết:

Độ dài của tấm vải là:

40 - 16 = 24 (m)

Đáp số: 24m.

Bài 5

Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó.

Phương pháp giải:

 - Dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài các cạnh.

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó.

Lời giải chi tiết:

Dùng thước có vạch chia xăng -ti-mét để đo độ dài từng cạnh, ta được:

    AB = 4cm, BC = 3cm, AC = 4cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

   4 + 3 + 4 = 11 (cm)

              Đáp số: 11 cm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 47 phiếu