Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 2

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lời giải chi tiết

1. Tính nhẩm:

a)

2 x 8 =              12 : 2 =                       2 x 9 =                18 : 3 =

3 x 9 =              12 : 3 =                       5 x 7 =                45 : 5 =

4 x 5 =              12 : 4 =                       5 x 8 =                40 : 4 =

5 x 6 =              15 : 5 =                       3 x 6 =                20 : 2 =

b)

20 x 4 =            30 x 3 =                20 x 2 =                    30 x 2 = 

80 : 4 =             90 : 3 =                40 : 2 =                     60 : 2 =

Phương pháp giải :

a) Nhẩm giá trị của phép nhân, chia trong phạm vi đã học.

b) Tính với các chữ số hàng chục rồi viết thêm một chữ số 0 vào tận cùng kết quả.

Cách giải :

a)

2 x 8 = 16                                             12 : 2 = 6                         

3 x 9 = 27                                             12 : 3 = 4                        

4 x 5 = 20                                             12 : 4 = 3                        

5 x 6 = 30                                             15 : 5 = 3                        

 

2 x 9 = 18                                            18 : 3 = 6

5 x 7 = 35                                            45 : 5 = 9

5 x 8 = 40                                            40 : 4 = 10

3 x 6 = 18                                            20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80                                          30 x 3 = 90                          

80 : 4 = 20                                          90 : 3 = 30          

20 x 2 = 40                                         30 x 2 = 60

40 : 2 = 20                                          60 : 2 = 30

2. Tính:

4 x 6 + 16 =                                   20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =                                   30 : 5 : 2 =

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40                                  

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30 

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60  

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

3. Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt :

1 hàng : 3 học sinh

8 hàng : ? học sinh

Muốn tìm đáp án ta lấy số học sinh của một hàng nhân với 8.

Cách giải :

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

4. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số hình tròn ?

Phương pháp giải :

 - Đếm số hình tròn rồi chia cho 3.

- Chọn hình có số hình tròn đã khoanh bằng kết quả của phép tính chia vừa tìm được.

Cách giải :

Mỗi hình đang có 15 hình tròn.

Mà 15 : 3 = 5

Vậy hình a) là hình đã khoanh vào  \({1 \over 4}\)  số hình tròn.

5. Tìm \(x\):

a) \(x\) : 3 = 5;

b) 5 x \(x\) = 35.

5.

a) \(x\) : 3 = 5

         \(x\) = 5 x 3

         \(x\)= 15

b) 5 x\(x\)= 35

         \(x\) = 35 : 5

         \(x\) = 7

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay