Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

500 + 300 =                      400 + 300 =                   700 + 100 =

800 - 500 =                       600 - 400 =                    800 - 700 =

800 - 300 =                       600 - 200 =                    800 -100 =

Phương pháp giải:

Cộng, trừ các số hàng trăm rồi viết thêm vào tận cùng của kết quả hai chữ số 0.

Lời giải chi tiết:

500 + 300 = 800               400 + 300 = 700               700 + 100 = 800

800 - 500 = 300                600 - 400 = 200                800 - 700 = 100

800 - 300 = 500                 600 - 200 = 400               800 -100 = 700

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29                        55 + 45;                        100 - 72

b) 345 + 422                     674 - 353                       517 + 360

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Anh cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Anh : 165cm

Em thấp hơn anh : 33cm

Em : ...cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của anh trừ đi 33cm.

Lời giải chi tiết:

Chiều cao của em là:

165 - 33 = 132 (cm)

Đáp số: 132cm.

Bài 4

Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Đội Một : 530 cây

Đội Hai nhiều hơn Đội Một : 140 cây

Đội Hai : ....cây ?

Muốn tìm đáp án ta lấy số cây đội Một trồng được cộng với 140 cây.

Lời giải chi tiết:

Số cây đội Hai trồng được là:

530 + 140 = 670 (cây)

Đáp số : 670 cây.

Bài 5

Tìm \(x\):

a) \(x\) - 32 = 45

b) \(x\) + 45 = 79

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) - 32 = 45

           \(x\) = 45 + 32

           \(x\) = 77

b) \(x\) + 45 = 79

           \(x\)  = 79 - 45

            \(x\) = 34

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 36 phiếu