Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 SGK Toán 2. Bài 1: Viết các số...

Đề bài

1. Viết các số:

Chín trăm mười lăm                                 Hai trăm năm mươi

Sáu trăm chín mươi lăm                           Ba trăm bảy mươi mốt

Bảy trăm mười bốn                                 Chín trăm

Năm trăm hai mươi tư                              Mốt trăm chín mươi chín

Một trăm linh một                                   Năm trăm năm mươi lăm

2. Số ?

3. Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm:

100;...; 300;...;...;...;700;....;....;1000

4. Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:

372...299                                    631 ...640

465...700                                    909...902 + 7

534....500 + 34                            708...807

5.

a) Viết số bé nhất có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số.

c) Viết số liền sau của 999.

Lời giải chi tiết

1. Các số được viết lần lượt như sau:

915; 695; 714; 524; 101

250 ; 371; 900; 199; 555

2.

3.

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.

4.

372 > 299                                    631 < 640

465 < 700                                    909 = 902 + 7

534 = 500 + 34                             708 < 807

5.

a) Viết số bé nhất có ba chữ số là số 100.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số là số 999.

c) Viết số liền sau của 999 là số 1000.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về các số trong phạm vi 1000