Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2. Bài 1. Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 =                   8 + 2 + 6 =                        7 + 3 + 4 = 

9 + 1 + 8 =                   8 + 2 + 1 =                        7 + 3 + 6 = 

2. Tính:

3. Đặt tính rồi tính:

24 + 6;                 48 + 12;               3 + 27.

4. Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

5. Số?

 


Lời giải chi tiết

1. 

9 + 1 + 5 = 15             8 + 2 + 6 = 16                   7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18             8 + 2 + 1 = 11                   7 + 3 + 6 = 16

2. 

3. 

 4. 

Tóm tắt

Nữ : 14 học sinh

Nam : 16 học sinh

Tất cả có : .... học sinh?

Giải

Số học sinh của cả lớp là:

14 + 16 = 30 (học sinh)

Đáp số : 30 học sinh

5. 

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 14 SGK Toán 2