Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 14 SGK Toán 2. Bài 1. Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 =                   8 + 2 + 6 =                        7 + 3 + 4 = 

9 + 1 + 8 =                   8 + 2 + 1 =                        7 + 3 + 6 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 + 5 = 15             8 + 2 + 6 = 16                   7 + 3 + 4 = 14

9 + 1 + 8 = 18             8 + 2 + 1 = 11                   7 + 3 + 6 = 16

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng từ phải sang trái, chú ý số cần nhớ.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đặt tính rồi tính:

24 + 6;                 48 + 12;               3 + 27.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Nữ : 14 học sinh

Nam : 16 học sinh

Tất cả : ... học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh nữ cộng với số học sinh nam.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của cả lớp là:

14 + 16 = 30 (học sinh)

Đáp số : 30 học sinh.

Bài 5

Số?

Phương pháp giải:

- Lấy độ dài đoạn AO cộng với độ dài đoạn thẳng OB.

- Đổi số có chứa đơn vị xăng-ti-mét sang đơn vị đề-xi-mét.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu