Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 29 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2. Bài 1: Tính (theo mẫu).

Đề bài

1. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 5 x 6 : 3 = 

b) 6 : 3  x 5 =

c) 2 x 2 x 2 =

2. Tìm \(x\):

a) \(x + 2 = 6\)

    \(x\times 2 = 6\)

b) \(3 + x = 15\)

    \(3\times x = 15\)

3. Hình nào đã được tô màu :

\({1 \over 2}\) số ô vuông ?

\({1 \over 3}\) số ô vuông ?

\({1 \over 4}\) số ô vuông ?

\({1 \over 5}\)  số ô vuông ?

4. Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

5. Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật :

Lời giải chi tiết

1.

a) 5 x 6 : 3 = 30  :3 = 10

b) 6 : 3  x 5 = 2 x 5 = 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8

2.

a) \(x + 2 = 6\)

     \(x\quad = 6 -2 \)

      \(x\quad= 4\)

 \(x\times 2 = 6\)

  \(x\quad = 6 : 2 \)

     \(x = 3\)

b) \(3 + x = 15\)

           \(x = 15 : 3\)

           \(x = 5\)

  \(3\times x = 15\)

              \(x=15 : 3\)

              \(x = 5\)

3.

Hình C đã được tô màu \({1 \over 2}\)  số ô vuông.

Hình A đã được tô màu \({1 \over 3}\)  số ô vuông  .

Hình D đã được tô màu  \({1 \over 4}\)  số ô vuông.

Hình B đã được tô màu \({1 \over 5}\)  số ô vuông .

4.

Số con thỏ có tất cả là:

5 x 4 = 20 (con thỏ)

Đáp số: 20 con thỏ.

5. Ta có cách xếp như sau:

Loigiaihay.com

  

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 124 SGK Toán 2