Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 34 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 124 SGK Toán 2. Bài 1: Tính (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 5 x 6 : 3 = 

b) 6 : 3  x 5 =

c) 2 x 2 x 2 =

Phương pháp giải:

Tính lần lượt từ trái sang phải theo mẫu.

Giải chi tiết:

a) 5 x 6 : 3 = 30  :3 = 10

b) 6 : 3  x 5 = 2 x 5 = 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8

Bài 2

Tìm \(x\):

a) \(x + 2 = 6\)

    \(x\times 2 = 6\)

b) \(3 + x = 15\)

    \(3\times x = 15\)

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Giải chi tiết:

a) \(x + 2 = 6\)

            \(x= 6 -2 \)

            \(x= 4\)

 \(x\times 2 = 6\)

        \(x= 6 : 2 \)

        \(x = 3\)

b) \(3 + x = 15\)

           \(x = 15 : 3\)

           \(x = 5\)

  \(3\times x = 15\)

          \(x=15 : 3\)

          \(x = 5\)

Bài 3

Hình nào đã được tô màu :

\({1 \over 2}\) số ô vuông ?

\({1 \over 3}\) số ô vuông ?

\({1 \over 4}\) số ô vuông ?

\({1 \over 5}\)  số ô vuông ?

Phương pháp giải:

 - Đếm số ô vuông của mỗi hình và số ô vuông đã tô màu.

- Xác định phần đã tô bằng một phần mấy số ô vuông rồi trả lời các câu hỏi.

Giải chi tiết:

Hình C đã được tô màu \({1 \over 2}\)  số ô vuông.

Hình A đã được tô màu \({1 \over 3}\)  số ô vuông  .

Hình D đã được tô màu  \({1 \over 4}\)  số ô vuông.

Hình B đã được tô màu \({1 \over 5}\)  số ô vuông .

Bài 4

Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy 5 nhân với số chuồng.

Giải chi tiết:

Số con thỏ có tất cả là:

5 x 4 = 20 (con thỏ)

Đáp số: 20 con thỏ.

Bài 5

Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật :

Phương pháp giải:

Ghép các hình tam giác đã cho thành hình chữ nhật.

Giải chi tiết:

Ta có cách xếp như sau:

  Loigiaihay.com

  

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay