Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

6 : 3 =                    12 : 3 =                      15 : 3 =                  30 : 3 =

9 : 3 =                    27 : 3 =                      24 : 3 =                  18 : 3 = 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia với 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 : 3 = 2                    12 : 3 = 4                    15 : 3 = 5                  30 : 3 = 10

9 : 3 = 3                    27 : 3 = 9                    24 : 3 = 8                 18 : 3 = 6

Bài 2

Tính nhẩm:

3 x 6 =                       3 x 9 =                      3 x 3 =                       3 x 1 =

18 : 3 =                     27 : 3 =                     9 : 3 =                       3 : 3 =

Phương pháp giải:

 Tìm kết quả của phép nhân rồi nhẩm kết quả của phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

3 x 6 = 18                        3 x 9 = 27                3 x 3 = 9                      3 x 1 = 3

18 : 3 = 6                        27 : 3 = 9                 9 : 3 = 3                       3 : 3 = 1

Bài 3

Tính (theo mẫu):

8cm : 2 = 4cm                            9kg : 3 =

15cm : 3 =                                  21\(l\) : 3 =  

14cm : 2 =                                 10dm : 2 =

Phương pháp giải:

 Tính chia hai số như bình thường rồi viết thêm vào tận cùng kết quả vừa tìm được đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

8cm : 2 = 4cm                                          9kg : 3 = 3kg.

15cm : 3 = 5cm                                        21\(l\) : 3 = 7\(l\)        

14cm : 2 = 7cm                                        10dm : 2 = 5dm.

Bài 4

Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm đáp án ta lấy 15 chia cho số túi.

Lời giải chi tiết:

 Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

15 : 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg.

Bài 5

Có 27\(l\) dầu rót vào các can, mỗi can 3\(l\). Hỏi rót đươc mấy can dầu ?

Phương pháp giải:

 Tìm số can dầu bằng cách lấy 27 lít chia cho số lít dầu mỗi can đựng được.

Lời giải chi tiết:

Rót được số can dầu là: 

27 : 3 = 9 (can dầu)

Đáp số: 9 can dầu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 52 phiếu