Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2. Bài 1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

                 25 = 20 + 5

Phương pháp giải:

Phân tích số thành tổng số chục và số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

62 = 60 + 2

99 = 90 + 9

87 = 80 + 7

39 = 30 + 9

85 = 80 + 5

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống: 

Phương pháp giải:

- Tìm tổng : Lấy giá trị hai số hạng đã cho cộng với nhau.

- Tìm hiệu : Lấy số bị trừ trừ đi số trừ rồi điền vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính:

Phương pháp giải:

 - Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Mẹ và chị : 85 quả cam

Mẹ : 44 quả cam

Chị : ... quả cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 85 trừ đi số cam của mẹ hái được.

Lời giải chi tiết:

Số quả cam chị hái được là :

85 - 44 = 41 (quả cam)

Đáp số: 41 quả cam.

Bài 5

Số?

              1dm = ... cm;        10cm = ... dm

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại kiến thức đã học về đơn vị đề-xi-mét rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 1dm = 10cm;          10cm = 1dm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 27 phiếu