Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

2 x 5 =            3 x 7 =            4 x 4 =                5 x 10 =

2 x 9 =            3 x 4 =            4 x 3 =                4 x 10 =

2 x 4 =            3 x 3 =            4 x 7 =                3 x 10 =

2 x 2 =            3 x 2 =            4 x 2 =                2 x 10 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của các phép nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 x 5 = 10            3 x 7 = 21            4 x 4 = 16                5 x 10 = 50

2 x 9 = 18            3 x 4 =12             4 x 3 = 12                4 x 10 = 40

2 x 4 = 8              3 x 3 = 9             4 x 7 = 28                3 x 10 = 30

2 x 2 = 4              3 x 2 = 6             4 x 2 = 8                  2 x 10 = 20

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Tìm giá trị của phép nhân hai thừa số đã cho ở mỗi cột rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải như sau: 12, 45, 32, 21, 40, 27, 14, 16.

Bài 3

 So sánh:

2 x 3 ...3 x 2                                   4 x 9 ....5 x 9

4 x 6...4 x 3                                    5 x 2....2 x 5

5 x 8 ....5 x 4                                  3 x 10...5 x 4

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 x 3 = 3 x 2                                   4 x 9 < 5 x 9

4 x 6 > 4 x 3                                    5 x 2 = 2 x 5

5 x 8  > 5 x 4                                  3 x 10 > 5 x 4

Bài 4

Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện ?

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm lời giải ta lấy 5 nhân với số học sinh mượn truyện.

Lời giải chi tiết:

8 học sinh mượn được số quyển truyện là:

5 x 8 = 40 (quyển truyện)

Đáp số: 40 quyển truyện.

Bài 5

Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc:

Phương pháp giải:

 - Dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài của các đoạn thẳng trong mỗi hình.

- Tính tổng độ dài các đoạn thẳng vừa đo được.

Lời giải chi tiết:

a) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau:

3cm, 3cm,2cm, 4cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)

b) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau: 3cm, 4cm, 5cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: a) 12cm; b) 12cm.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 102 phiếu