CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
 • Bài 1, 2 trang 107 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 107 SGK Sinh 12

  Bài 1.Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá?

 • Bài 3, 4 trang 107 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4 trang 107 SGK Sinh 12

  Bài 3.Địa lí sinh học là gì? Nghiên cứu về địa lí sinh học cung cấp cho ta những bằng chứng gì về sự tiến hoá của sinh giới?

 • Bài 3, 4, 5 trang 112 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4, 5 trang 112 SGK Sinh 12

  Bài 3.Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.Bài 4.Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

 • Bài 1, 2 trang 112 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 112 SGK Sinh 12

  Bài 1.Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.Bài 2.Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.

 • Bài 3, 4, 5 trang 117 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4, 5 trang 117 SGK Sinh 12

  Bài 3.Hiện tượng di-nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể?

 • Bài 1, 2 trang 117 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 117 SGK Sinh 12

  Bài 1. Tại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá?

 • Bài 4, 5 trang 122 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5 trang 122 SGK Sinh 12

  Bài 4.Một số loài sinh vật có các đặc điểm giống các đặc điểm thích nghi của loài sinh vật khác, người ta gọi đó là các đặc điếm “bắt chước". Ví dụ một số loài côn trùng không có chứa chất độc lại có màu sắc sặc sỡ giống màu sắc của loài côn trùng có chứa chất độc. Đặc điểm bắt chước đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với loài côn trùng không có chất độc tự vệ?

 • Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Sinh 12

  Bài 1. Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó.

 • Bài 1, 2, 3 trang 125 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 125 SGK Sinh 12

  Bài 1.Thế nào là loài sinh học?Bài 2.Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chính xác không? Giải thích.

 • Bài 4, 5 trang 125 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5 trang 125 SGK Sinh 12

  Bài 4. Trình bày các cơ chế và vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá. Bài 5. Hãy chọn câu đúng nhất.

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Sinh 12

  Bài 1.Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới. Bài 2.Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

 • Bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Sinh 12

  Bài 1.Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.

 • Bài 4, 5 trang 132 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5 trang 132 SGK Sinh 12

  Bài 4.Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ?

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Sinh 12

  Bài 1.Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.Bài 2.Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc khá đơn giản?

Bài viết được xem nhiều nhất