Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Sinh 12

    Bài 1. Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó.

  • Bài 4, 5 trang 122 SGK Sinh 12

    Bài 4, 5 trang 122 SGK Sinh 12

    Bài 4.Một số loài sinh vật có các đặc điểm giống các đặc điểm thích nghi của loài sinh vật khác, người ta gọi đó là các đặc điếm “bắt chước". Ví dụ một số loài côn trùng không có chứa chất độc lại có màu sắc sặc sỡ giống màu sắc của loài côn trùng có chứa chất độc. Đặc điểm bắt chước đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với loài côn trùng không có chất độc tự vệ?