• Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 180 SGK Sinh 12

  Bài 1.Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ.

 • Bài 3, 4, 5 trang 180 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4, 5 trang 180 SGK Sinh 12

  Bài 3.Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch.Bài 4.Trong các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có loài có lợi, có loài có hại. Hãy xếp theo thứ tự từ 1 cho tới hết các mối quan hệ theo nguyên tắc sau:

 • Bài 1, 2, 3 trang 185 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 185 SGK Sinh 12

  Bài 1.Thế nào là diễn thế sinh thái?Bài 2.Hãy mô tả quá trình diễn thế của một quần xã sinh vật nào đó xảy ra ở địa phương của em, hoặc ở địa phương khác mà em biết.

 • Câu 3 trang 185 SGK Sinh học 12

  Câu 3 trang 185 SGK Sinh học 12

  Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau, vào 1 ngày có gió lớn, 1 cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó.

 • Bài 4 trang 185 SGK Sinh 12

  Bài 4 trang 185 SGK Sinh 12

  Bài 4.Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hành động "tự đào huyệt chôn mình" của diễn thế sinh thái được không? Tại sao?

Bài viết được xem nhiều nhất