• Bài 4, 5 trang 174 SGK Sinh 12

    Bài 4, 5 trang 174 SGK Sinh 12

    Bài 4.Quần thể điều chỉnh mật độ cá thể như thế nào? Khi nào quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng?

  • Bài 1, 2, 3 trang 174 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2, 3 trang 174 SGK Sinh 12

    Bài 1.Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?Bài 2. Thế nào là nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ, nhân tố không phụ thuộc mật độ? Các nhân tố này có ảnh hưởng như thế nào tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể?