Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Bình chọn:
4.3 trên 66 phiếu
 • Bài 1 trang 205 SGK Sinh 12

  Bài 1 trang 205 SGK Sinh 12

  Bài 1.Quan sát và điền vào bảng 46.1 các nội dung sau: Thế nào là dạng tài nguyên không tái sinh, tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu? Điền vào bảng tên của các tài nguyên đã quan sát.

 • Bài 2 trang 206 SGK Sinh 12

  Bài 2 trang 206 SGK Sinh 12

  Bài 2.Hãy điền các hình thức gây ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội dung trong bảng 46.2.

 • Bài 3 trang 207 SGK Sinh 12

  Bài 3 trang 207 SGK Sinh 12

  Bài 3.Hãy ghi các hình thức sử dụng tài nguyên đã quan sát đề xuất biện pháp khắc phục vào bảng 46.3