CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
4.6 trên 46 phiếu
 • Bài 1, 2 trang 91 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 91 SGK Sinh 12

  Bài 1. Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phênimkêto niệu ở người. Bài 2. Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao.

 • Bài 3, 4, trang 91 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4, trang 91 SGK Sinh 12

  Bài 3. Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các nhiễm sắc thể NST số 1 hoặc số 2 (những NST có kích thước lớn nhất trong bộ NST người) của người?

 • Bài 1, 2 trang 96 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 96 SGK Sinh 12

  Bài 1. Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào?

 • Bài 3, 4 trang 96 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4 trang 96 SGK Sinh 12

  Bài 3. Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học.

 • Bài 7, 8, 9 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 7, 8, 9 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 7. Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền (cân bằng Hacđi - Vanbec)?

 • Bài 1, 2, 3 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 1. Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở mức độ phân tử.

 • Bài 4, 5, 6 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5, 6 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 4. Cho một cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử quy định với kiểu hình hoa đỏ tự thụ phấn. Ở đời sau người ta lấy ngẫu nhiên 5 hạt đem gieo. Xác suất để cả 5 hại cho ra cả 5 cây đều có hoa trắng là bao nhiêu? Xác suất để trong số 5 cây con có ít nhất có một cây hoa đỏ là bao nhiêu?

Bài viết được xem nhiều nhất