Bài 21. Di truyền y học

Bình chọn:
4.7 trên 112 phiếu
  • Bài 3, 4, trang 91 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4, trang 91 SGK Sinh 12

    Bài 3. Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa các nhiễm sắc thể NST số 1 hoặc số 2 (những NST có kích thước lớn nhất trong bộ NST người) của người?

  • Bài 1, 2 trang 91 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 trang 91 SGK Sinh 12

    Bài 1. Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phênimkêto niệu ở người. Bài 2. Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao.