• Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12

  I. Các câu hỏi trong bài, bài 1. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

 • Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12

  3. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì? 4. Ta cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?

 • Bài 1, 2 trang 41 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 41 SGK Sinh 12

  Bài 1. Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Bài 2. Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.

 • Bài 3, 4 , 5 Trang 41 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4 , 5 Trang 41 SGK Sinh 12

  Bài 3. Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chi dựa trên kết quả của các phép lai? Bài 4. Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất. ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng. Bài 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

 • Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 12

  Bài 1. Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn.

 • Bài 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12

  Bài 4. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao? Bài 5 Thế nào là gen đa hiệu?

 • Bài 1, 2 trang 49 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 49 SGK Sinh 12

  Bài 1. Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập? Bài 2. Có thể dùng những phép lai nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?

 • Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12

  Bài 3. Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết? Bài 4*. Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST?

 • Câu 1 trang 53 SGK Sinh học 12

  Câu 1 trang 53 SGK Sinh học 12

  Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định.

 • Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 12

  Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 12

  Bệnh mù màu đỏ xanh lục ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST X quy định. Một phụ nữ có em trai bị mù màu lấy 1 người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh ra được 1 người con trai thì xác suất để người con trai đó bị mù màu là bao nhiêu. Biết rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này không bị bệnh.

 • Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 12

  Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 12

  Làm thế nào để nhận biết được bệnh di truyền do gen lặn nằm trên NST giới tính X hay do gen NST thường quy định?

 • Bài 4, 5 trang 54 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5 trang 54 SGK Sinh 12

  Bài 4. Nêu đặc điểm di truyền cùa gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định? Bài 5

 • Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12

  Bài 3. Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào? Bài 4

 • Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12

  Bài 1. Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen? Bài 2. Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?

Bài viết được xem nhiều nhất