Bài 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Bình chọn:
4.6 trên 93 phiếu
  • Bài 4, 5, 6 trang 10 sgk Sinh học 12

    Bài 4, 5, 6 trang 10 sgk Sinh học 12

    Bài 4. Mã di truyền có các đặc điểm gì? Bài 5: Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

  • Bài 1, 2, 3 trang 10 sgk Sinh học 12

    Bài 1, 2, 3 trang 10 sgk Sinh học 12

    Câu 1. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 2. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá prôtêin. Câu 3. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.