CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu
 • Bài 1, 2 trang 154, 155 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 154, 155 SGK Sinh 12

  Bài 1.Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời sống của sinh vật vào ô trống trong bảng 35.1 và lấy ví dụ minh hoạ những ảnh hưởng đó.

 • Bài 3, 4 trang 155 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4 trang 155 SGK Sinh 12

  Bài 3.Hãy lấy 2 ví dụ về các ổ sinh thái.Nêu ý nghĩa của việc phân hoá ổ sinh thái trong các ví dụ đó

 • Bài 5, 6 trang 155 SGK Sinh 12

  Bài 5, 6 trang 155 SGK Sinh 12

  Bài 5.Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau)

 • Bài 1, 2 trang 159, 160 Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 159, 160 Sinh 12

  Bài 1. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào sau đây có thể có ở một quần thể sinh vật?

 • Bài 3 trang 160 SGK Sinh 12

  Bài 3 trang 160 SGK Sinh 12

  Bài 3.Đàn bò rừng tập trung nhau lại như trong hình 36.5 biểu hiện mối quan hệ nào trong quần thể? Lối sống bầy đàn ở động vật đem lại cho quần thể những lợi ích gì?

 • Bài 1, 2 trang 165 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2 trang 165 SGK Sinh 12

  Bài 1.Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?

 • Bài 3, 4, 5 trang 165 SGK Sinh 12

  Bài 3, 4, 5 trang 165 SGK Sinh 12

  Bài 3.Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó.Lấy ví dụ minh hoạ.

 • Bài 1, 2, 3 trang 170 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 170 SGK Sinh 12

  Bài 1.Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư.

 • Bài 4, 5, 6, 7 trang 170 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5, 6, 7 trang 170 SGK Sinh 12

  Bài 4.Mức độ sinh sản, mức độ tử vong,mức độ xuất cư và nhập cư của quần thể người có ảnh hưởng như thế nào tới tăng dân số?Lấy ví dụ của Việt Nam để minh hoạ.

 • Bài 4, 5 trang 174 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5 trang 174 SGK Sinh 12

  Bài 4.Quần thể điều chỉnh mật độ cá thể như thế nào? Khi nào quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng?

 • Bài 1, 2, 3 trang 174 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 174 SGK Sinh 12

  Bài 1.Nguyên nhân của những biến động số lượng cá thể của quần thể là gì?Bài 2. Thế nào là nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ, nhân tố không phụ thuộc mật độ? Các nhân tố này có ảnh hưởng như thế nào tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể?

Bài viết được xem nhiều nhất