Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen

Bình chọn:
4.8 trên 96 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 49 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 trang 49 SGK Sinh 12

    Bài 1. Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập? Bài 2. Có thể dùng những phép lai nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?

  • Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12

    Bài 3. Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết? Bài 4*. Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST?