Bài 23. Ôn tập phần di truyền học

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
 • Bài 1, 2, 3 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 1. Hãy điền các chú thích thích hợp vào bên cạnh các mũi tên nêu trong sơ đồ dưới đây để minh hoạ quá trình di truyền ở mức độ phân tử.

 • Bài 4, 5, 6 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5, 6 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 4. Cho một cây đậu Hà Lan có kiểu gen dị hợp tử quy định với kiểu hình hoa đỏ tự thụ phấn. Ở đời sau người ta lấy ngẫu nhiên 5 hạt đem gieo. Xác suất để cả 5 hại cho ra cả 5 cây đều có hoa trắng là bao nhiêu? Xác suất để trong số 5 cây con có ít nhất có một cây hoa đỏ là bao nhiêu?

 • Bài 7, 8, 9 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 7, 8, 9 trang 102 SGK Sinh 12

  Bài 7. Một quần thể khi nào thì được gọi là cân bằng di truyền (cân bằng Hacđi - Vanbec)?