• Bài 1,2 SGK trang 7 Sinh 9

  Bài 1,2 SGK trang 7 Sinh 9

  Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học.

 • Bài 3,4 SGK trang 7 Sinh 9

  Bài 3,4 SGK trang 7 Sinh 9

  3. Hãy lấy vi dụ ở người để minh họa cho các "cặp tính trạng tương phản".

 • Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12

  Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro... Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau : Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA.

 • Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12

  Bài 1. Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3 TATGGGXATGTAATGGGX 5

 • Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12

  Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12

  Bài 7. Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn lại đứng một mình). Giả sử sự phối hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

 • Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12

  Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh

 • Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12

  Bài 4. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu hình như sau: toàn bộ ruồi cái có mắt đỏ, cánh dài còn toàn bộ ruồi đực có mắt đỏ nhưng cánh ngắn.

Bài viết được xem nhiều nhất