Bài 15 Bài tập chương I và chương II

Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
 • Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh 12

  Bài 1. Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3 TATGGGXATGTAATGGGX 5

 • Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12

  Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro... Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau : Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA.

 • Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12

  Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12

  Bài 7. Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn lại đứng một mình). Giả sử sự phối hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

 • Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12

  Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12

  Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen.

 • Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12

  Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12

  Bài 4. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu hình như sau: toàn bộ ruồi cái có mắt đỏ, cánh dài còn toàn bộ ruồi đực có mắt đỏ nhưng cánh ngắn.