Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân li

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12

    I. Các câu hỏi trong bài, bài 1. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

  • Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12

    3. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện gì? 4. Ta cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội?