Bài 34. Sự phát sinh loài người

Bình chọn:
4.7 trên 75 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 148 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 trang 148 SGK Sinh 12

    Bài 1.Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?Bài 2.Loài người hiện đại, H.sapiens đã tiến hoá từ loài vượn người, Ôxtralôpitec qua các loài trung gian nào?

  • Bài 3, 4, 5 trang 148 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4, 5 trang 148 SGK Sinh 12

    Bài 3.Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá.Bài 4.Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?