Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 86 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 trang 86 SGK Sinh 12

    Bài 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng.Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì ...Bài 2. Hệ gen của sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào?

  • Bài 3, 4, 5 trang 86 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4, 5 trang 86 SGK Sinh 12

    Bài 3. Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen.