Bài 32. Nguồn gốc sự sống

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu
  • Bài 1, 2 trang 139 SGK Sinh 12

    Bài 1, 2 trang 139 SGK Sinh 12

    Bài 1.Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.

  • Bài 3, 4, 5 trang 139 SGK Sinh 12

    Bài 3, 4, 5 trang 139 SGK Sinh 12

    Bài 3.Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vỏ cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ? Giải thích.