Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch

Bình chọn:
4 trên 18 phiếu

Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch

Vẽ tranh cổ động bảo vệ bầu không khí trong sạch.

Trả lời:

Tham khảo một số ảnh sau đây:

Các bài liên quan: - Bài 40: Bảo vệ nguồn không khí trong lành